Mild Lägg till

  • Opto Tech Mild ADD progressiva linser

    Opto Tech Mild ADD progressiva linser

    Olika glasögon ger olika effekter och ingen lins är bäst lämpad för alla aktiviteter.Om du tillbringar en längre tid med uppgiftsspecifika aktiviteter, som läsning, skrivbordsarbete eller datorarbete, kan du behöva uppgiftsspecifika glasögon.Mild add linser är avsedda som en primär parersättning för patienter som bär ensynslinser.Dessa linser rekommenderas för 18-40 år gamla myopes som upplever symtom på trötta ögon.