MD

  • Opto Tech MD progressiva linser

    Opto Tech MD progressiva linser

    Moderna progressiva linser är sällan absolut hårda eller absolut, mjuka utan strävar snarare efter en balans mellan de två för att uppnå en bättre övergripande användbarhet.En tillverkare kan också välja att använda egenskaperna hos en mjukare design i periferin på avstånd för att förbättra det dynamiska perifera seendet, samtidigt som de använder egenskaperna hos en hårdare design i den närliggande periferin för att säkerställa ett brett närseende.Denna hybridliknande design är ett annat tillvägagångssätt som på ett förnuftigt sätt kombinerar de bästa egenskaperna hos båda filosofierna och realiseras i OptoTechs MD progressiva linsdesign.